Ouders

Stichting Ouderraad

De Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Bolster diverse activiteiten coördineert en organiseert in het belang van alle leerlingen. De OR wil naast de ouders en school staan met als gemeenschappelijk doel onze kinderen. De school (het onderwijs) is immers een verlengstuk van de opvoeding thuis. De OR heeft ook als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur en team te bewerkstelligen.

Voor een goed verloop van de activiteiten en bijkomende zaken vergadert de OR, samen met de afgevaardigde van het team van de Bolster: Janneke Jans (j.jans@optimusonderwijs.nl), ongeveer acht keer per jaar. Daarnaast organiseert de OR samen met het team van de Bolster en de MR aan het begin van ieder schooljaar de algemene ouderavond.

De OR informeert de ouders d.m.v. de notulen van iedere OR vergadering, via de website van de Bolster:www.debolstersambeek.nl, het Bolsternieuws en/of via mail.

Mocht u als ouder vrijblijvend een vergadering willen bijwonen of vragen hebben, spreek dan gerust een de leden aan of mail naar ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

De vergaderdata voor het komend schooljaar staan op de site.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de OR voor het schooljaar 2015-2016 bestaat uit:

Voorzitter: Kim Franken
Secretaris:
Penningmeester: Rian Laarakkers

Ouderbijdrage schooljaar 2015-2016

U zult begrijpen dat wij de activiteiten alleen kunnen ondersteunen met de hulp van de ouders. Wij hopen dat u zich ook dit jaar opgeeft om te helpen bij de activiteiten op school. Voor de meest actuele informatie kunt u altijd de site in de gaten houden.

Oudervertegenwoordiger groepen

Groep 1/2: Michiel, Marieke en Esther
Groep 3/4: Anke, Ineke en Sujanne
Groep 5/6: Annelies en Kim
Groep 6/7: Monique, Nicole en Geertje
Groep 7/8: Wanda, Giselle en Rian

Taakverdeling OR schooljaar 2015-2016

Voorzitter: Kim Franken
Secretaris:
Penningmeester: Rian Laarakkers
Notuliste: Wanda Laarakkers
Vertegenwoordiger namens het team: Nonke Schik

Activiteiten

Schoolreis 11 september: Rian Kim
Verkeersdag: Annelies, Nicole
Burendag:
Dierendag: Giselle, Anke
Kinderboekenweek: Geertje, Annelies
Sinterklaas: Monique, Anke, Ineke, Sujanne
Kerst: Kim, Monique, Rian, Wanda
Carnaval: Geertje, Esther, Marieke, Wanda
Nl doet: Annelies, Rian
Pasen: Alle klassenouders
Koningsspelen: Nicole, Giselle
Avondvierdaagse: 5 km Esther, 10 km Giselle
Laatste schooldag: Rian, Ineke, Wanda
Tractatiepot: Monique
Shirtjes wassen: Dorinique
Sponsoractiviteiten: Esther, Kim, Rian, Wanda
Brigadieren: Nicolle Voorn
Versiergroep: Astrid

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 6 DECEMBERMeeloopdag Elzendaalcollege Boxmeer

  Op 25 november is groep 8 voor de derde en laatste keer naar een meeloopdag […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 OKTOBERStaking 5 oktober

  5 oktober is Stakingsdag!   voor verdere info kun je vinden op: https://www.poinactie.nl/

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 SEPTEMBERKinderboekenweek 2017

  Kinderboekenweek 2017 komt er al weer aan. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng! Op […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE