Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft dat zo voor.
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan van inspraak. De algemene taken van de MR zijn o.a. : het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, en het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen.

Bovendien heeft de MR, alvorens de directie beslissingen neemt, over de verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggensschapsregelement. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.

De MR bestaat uit twee geledingen:
Deel 1: Bestaat uit en is gekozen door het personeel van de school.
Deel 2: Bestaat uit en is gekozen door de ouders van de leerlingen van de school.

De MR van de Bolster bestaat uit:
Voorzitter: Michel Hendriks
Secretaris: Hanno Dijkhorst
Lid: Janneke Jans (Teamlid)
Ondersteunend Lid: Teun Sanders

E-mail adres van de MR: mr@debolstersambeek.nl

Ook is de school via de GMR, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad, in contact met het schoolbestuur, de GMR bespreekt schooloverstijgende zaken.

Activiteitenplan

MR schooljaar 2017-2018: Activiteitenplan MR schooljaar 2017-2018

Vergaderdata schooljaar 2017-2018

 • Maandag 11 september
 • Maandag 20 november
 • Maandag 15 januari
 • Maandag 19 maart
 • Maandag 7 mei
 • Maandag 11 juni

We starten de vergaderingen om 16.30 uur

Notulen van de Medezeggenschapsraad

Notulen

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 6 DECEMBERMeeloopdag Elzendaalcollege Boxmeer

  Op 25 november is groep 8 voor de derde en laatste keer naar een meeloopdag […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 OKTOBERStaking 5 oktober

  5 oktober is Stakingsdag!   voor verdere info kun je vinden op: https://www.poinactie.nl/

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 SEPTEMBERKinderboekenweek 2017

  Kinderboekenweek 2017 komt er al weer aan. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng! Op […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE